جاروبرقی مجیک شف ۲۴۰۰ وات

جاروبرقی مجیک شف 2400 وات

جاروبرقی مجیک شف ۲۴۰۰ وات